Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2015. május 12.

A tanszék az 1976-ban megalakult Oktatástechnológiai Csoport jogutódja, mely az UNESCO támogatásával kialakított Országos Oktatástechnikai Központ felsőoktatási kutató-fejlesztő bázishálózat tagjaként jött létre.

.A Médiainformatika Intézet 2000-ben alakul meg a következő egységekkel: Informatika Tanszék, Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék, Multimédia Kutatólaboratórium, Regionális Informatikai Központ, Informatikai Szolgáltató Centrum, és a Líceum Televízió.
1976 Önálló oktatástechnológiai csoport. A csoport jelentős technikai és szellemi támogatást kap. Gyors növekedés a létszámban, a kutatások rövid idő alatt tudományos eredményeket produkálnak. Megkezdődik az Oktatástechnológus képzés.
A 80-as évek közepén dr. Thiel Miklós vezeti a csoportot, ekkor már dominánsan jelentkezik az oktatás-kutatás-szolgáltatás hármassága. Fő profilt az oktatófilm és videó gyártás jelentette (8- és 16mm-es dokumentumfilmek SVHS forgatása) az intézmény életéről.
1989-ben megalakul az Oktatástechnológiai és informatikai tanszék, tanszékvezető dr. Kis-Tóth Lajos.
1989-ben házi építésben elkészül a tanszék első IBM-kompatibilis számítógépe.
Elindul a FAFKE; Főiskolások Amatőr Filmklubja Eger.
Művelődésszervező szak, és film-videókultúra szakirány.
A Líceumban megépül az első számítógépes hálózat.
A hallgatók kötelező informatika oktatásban részesülnek.
A tanszék az Országos Akadémiai Hálózat Regionális Informatikai Központjaként működik.
1992-ben először kerül megrendezésre az AGRIA MÉDIA konferencia és kiállítás.
1995, 1996: megkezdi tanulmányait a kommunikáció szak első évfolyama levelező, illetve nappali tagozaton.
1997-ben Multimédia Kutatólabor alakul a tanszéken.
A tanszék jelenlegi struktúrájában 2000-ben kezdet meg működését, Dr. Hauser Zoltán irányításával. Feladata az oktatási célú IKT, a pedagógiai technológiai és e-learning rendszerek kutatása és oktatása: mester tanárszakokhoz.
A tanárjelöltek oktatástechnológiai felkészítése, melynek színtere a Tanári Kompetenciafejlesztő Központ (TKFK) kis Auditóriuma, mely XXI. századi IKT-eszközökkel felszerelt, multifunkcionális, elektronikus tanulási környezet, mely számítógépekkel, wifi szolgáltatással, projektorral, interaktív táblával, laptopokkal és táblagépekkel áll a hallgatók rendelkezésére


< Vissza