SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

Utolsó módosítás: 2016. május 19.

Szakirányú továbbképzéseinkkel a szakma legújabb kihívásaira szeretnék felkészíteni a jelentkezőket, kínálatunk: 

· Interaktív e-könyvtáros szakirányú továbbképzési szak
· Információtechnológia (IT) szakirányú továbbképzési szak
· Minőségbiztosítási feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
· Mérés-értékelési feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga
· Mérés-értékelési szakirányú továbbképzési szak.

Interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzés

Tanegységlista

Záróvizsga tételek 

Minőségbiztosítási feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga

Programfelelős: Dr. Kis-Tóth Lajos, rektorh. tszv., főiskolai tanár
Jelentkezési feltétel: Felsőfokú végzettség:
Alapképzési szakok: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus, valamint tanár
szakképzettséggel rendelkezők.
Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség
Képzési idő: 4 félév (360 óra)
Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus
(minőségbiztosítási szakterületen) 

Tanegységlista


A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk:
A képzés során elsajátítandó kompetenciák (I-II. félév): szakmai együttműködés és kommunikáció,
vezetési- és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése, a pedagógiai folyamat tervezése,
szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban, szakmai készségek és
képességek, önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre, a tanulói személyiség fejlesztése,
kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazása, a tanulói csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése, a tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek
fejlesztése a tudás felhasználásával, az egész életen át tartó tanulást megalapozó
kompetenciák fejlesztése, a tanulási folyamat szervezése és irányítása, a pedagógiai értékelés
változatos eszközeinek alkalmazása


Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közoktatási ismeretek, pszichológiai ismeretek,
pedagógiai ismeretek, iskolai mentálhigiéné, inkluzív nevelés - gyógypedagógiai ismeretek,
speciális módszertani ismeretek, gyakorlati ismeretek


A szakképzettség (szakirány) alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben (III-IV.
félév):
A képzési cél, a szakértő megismertetése és felkészítése a különböző minőségi követelményekkel
kapcsolatban és a követelmények teljesítésének ellenőrzési eszközeivel és módszereivel.
Ismernie kell a különböző minőségbiztosítási irányelveket, minőségbiztosítási rendszereket és
technikákat, a minőségellenőrzést szolgáló és a végrehajtás során keletkezett írásbeli
dokumentumokat (jegyzőkönyvek, jelentések, stb.).


A szakmai-szakértői modulok általános ismeretei:
- Ismerjék és értsék a közoktatási rendszer szerkezetét, működését, szabályozását.
- Képesek legyenek alkotóan, felelősen gondolkodni az oktatáspolitika, a közoktatás aktuális
kérdéseiről, problémáiról, dilemmáiról.
- Képesek legyenek átlátni a nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási tevékenységét, ennek
kulcsfolyamatait illetve a tanügyigazgatás kérdéseit.
- Vezetés-lélektani elméleti és gyakorlati ismeretek, a pedagógia területén vezető és szakértői
munkakört betöltők számára.
- A közoktatási rendszer különleges szakértelmet igénylő feladatainak (helyi tantervek
készítése, intézmények programok értékelése, tesztek készítése, vizsgarendszerek tervezése
és lebonyolítása) ellátására alkalmas, szakemberek felkészítése.
- Ismerjék meg a minőségügy kialakulásának történetét, alapfogalmait. Megértsék a hazai és a
nemzetközi minőségügyi rendszerek sajátosságait azok hasonlóságait és különbözőségeit.
- Be tudják azonosítani, hogy tevékenységük során mikor, milyen szerep előírásainak
megfelelően kell működniük.
- Felkészüljenek az egyes szerepeknek megfelelő tevékenységekre, annak nehézségével járó
esetleges konfliktusokra, etikai problémákra.


Tartalmi követelmények:
- Tanügyigazgatási ismeretek
- Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés
- Mérési, értékelési módszerek a pedagógiában
- Minőségbiztosítás, intézményi értékelés
- Szakértői ismeretek és technikák
- Minőségbiztosítási rendszerek
- Minőségbiztosítás az oktatásban
- Minőségbiztosítás a gyakorlatban


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
- a minőségbiztosítási szakirányon szakvizsgázott személy alkalmas adott intézmény
minőségbiztosítási rendszerének létrehozására és működtetésére;
- alkalmas adott intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetéséhez szükséges
információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordinálására, tervezésre és szervezésre.
- minőségbiztosítási tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására,
e csoportok irányítására;
- alkalmas belső tanácsadói feladatok ellátása 

Portfólió feladatok
A minőségfejlesztési rendszer intézményi önértékelési rendszerének bemutatása
Az intézményi értékelési rendszer egy mérésének bemutatása, az adatok elemzése, fejlesztési javaslatok
Intézményi folyamatok azonosítása, szabályozása
Szervezeti kultúra fejlesztési folyamata
Szakmai vezető: Lengyelné dr. Molnár Tünde (mtunde@ektf.hu)

Záróvizsga tételsor

Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szakmai vezető: Lengyelné dr. Molnár Tünde (mtunde@ektf.hu) 
Programfelelős: Dr. Kis-Tóth Lajos, intézetvezető., főiskolai tanár

Jelentkezési feltétel: Felsőfokú végzettség:
Pedagógusképzés képzési területen óvó, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési
szakokon szerzett szakképesítés
Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség

Képzési idő: 4 félév (360 óra)
Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit


A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus mérési-
értékelési szakterületen

A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk:
A képzés során elsajátítandó kompetenciák (I-II. félév): szakmai együttműködés és kommunikáció,
vezetési- és szervezetfejlesztési kompetenciák fejlesztése, a pedagógiai folyamat tervezése,
szakmai tudás és szerepvállalási kompetenciák a gyakorlatban, szakmai készségek és
képességek, önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre, a tanulói személyiség fejlesztése,
kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazása, a tanulói csoportok, közösségek
alakulásának segítése, fejlesztése, a tanulók műveltségnek, készségeinek és képességeinek
fejlesztése a tudás felhasználásával, az egész életen át tartó tanulást megalapozó
kompetenciák fejlesztése, a tanulási folyamat szervezése és irányítása, a pedagógiai értékelés
változatos eszközeinek alkalmazása

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: közoktatási ismeretek, pszichológiai ismeretek,
pedagógiai ismeretek, iskolai mentálhigiéné, inkluzív nevelés - gyógypedagógiai ismeretek,
speciális módszertani ismeretek, gyakorlati ismeretek

A szakképzettség (szakirány) alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben (III-IV.
félév):
A közoktatási rendszer különleges szakértelmet igénylő feladatainak (helyi tantervek készítése,
intézmények programok értékelése, tesztek készítése, vizsgarendszerek tervezése és
lebonyolítása) ellátására alkalmas, szakemberek felkészítése. A résztvevő tanárok a pedagógiai
kutatás és a közoktatás gyakorlata között közvetítő szerepet játszanak, képesnek kell lenniük
arra, hogy elemezzék és értelmezzék a képzettségi területükön felmerülő gyakorlati
problémákat és azokra szakszerű megoldást javasoljanak.

A szakmai-szakértői modulok általános ismeretei:
- Ismerjék és értsék a közoktatási rendszer szerkezetét, működését, szabályozását.
- Képesek legyenek alkotóan, felelősen gondolkodni az oktatáspolitika, a közoktatás aktuális
kérdéseiről, problémáiról, dilemmáiról.
- Képesek legyenek átlátni a nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási tevékenységét, ennek
kulcsfolyamatait illetve a tanügyigazgatás kérdéseit.
- Vezetés-lélektani elméleti és gyakorlati ismeretek, a pedagógia területén vezető és szakértői
munkakört betöltők számára.
- A közoktatási rendszer különleges szakértelmet igénylő feladatainak (helyi tantervek
készítése, intézmények programok értékelése, tesztek készítése, vizsgarendszerek tervezése
és lebonyolítása) ellátására alkalmas, szakemberek felkészítése.
- Ismerjék meg a minőségügy kialakulásának történetét, alapfogalmait. Megértsék a hazai és a
nemzetközi minőségügyi rendszerek sajátosságait azok hasonlóságait és különbözőségeit.
- Be tudják azonosítani, hogy tevékenységük során mikor, milyen szerep előírásainak
megfelelően kell működniük.
- Felkészüljenek az egyes szerepeknek megfelelő tevékenységekre, annak nehézségével járó
esetleges konfliktusokra, etikai problémákra.

Tartalmi követelmények:
- Tanügyigazgatási ismeretek
- Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés
- Mérési, értékelési módszerek a pedagógiában
- Minőségbiztosítás, intézményi értékelés
- Szakértői ismeretek és technikák
- Méréselmélet, kutatásmetodika
- Értékelés, tudásszintmérés
- Empirikus kutatások számítógépes feldolgozása

Záróvizsga tételek

Portfólió feladatok


< Vissza