Humáninformatika Tanszék

Utolsó módosítás: 2017. február 16.

A 2000-ben alakult tanszék fő feladata az Informatikus könyvtáros BA és Könyvtártudomámy MA szakok vezetése, továbbá koordinálja a Mérés-értékelés, a Minőség- és folyamatmenedzsment szakvizsgára felkészítő és Az interaktív e-könyvtár szakirányú továbbképzési szakokat.


A tanszék fontos szerepet tölt be a főiskola egyéb szakjainak színvonalas oktatásában, biztosítja számukra az alapvető informatikai tudás megszerzését, valamint a komolyabb informatikai képzettséget igénylő szakok specialitásainak megfelelő oktatást. Az aktív e-learninges tananyagfejlesztés mellett az Informatikai Központtal együttműködve a könyvtár és az intézmény informatikai fejlesztéseihez alap- és alkalmazott kutatásokat folytat. A tanszéknek 9 (5 minősített) főállású oktatója és 2 óraadója van, vezetője Lengyelné dr. Molnár Tünde, főiskolai docens.


< Vissza