Digitális Kultúra Tanszék

Utolsó módosítás: 2021. február 18.

A 2020-ben alakult tanszék fő feladata a digitalizáció okozta változásokra való felkészítés.

A tanszék nevében is megjelenő digitális kultúra jelenségegyüttese magába foglalja az infokommunikációs eszközök és online elérhető tartalmak tudatos használatát; a digitális írástudást, az információs technológiák ismeretét, a hatékony problémamegoldást informatikai eszközök, online platformok és applikációk segítségével. A digitális kultúra jelentőségét jelzi, hogy a 2020-as Nemzeti Alaptantervben (NAT) a digitális kultúra már önálló tárgyként szerepel és magába olvasztja a korábban különálló informatika és a technológia tárgyakat, miközben a hangsúly az alkalmazott technológiai ismeretekre tevődik át. A tanszék fontos szerepet tölt be az egyetem különböző szakjainak színvonalas oktatásában, és biztosítja a hallgatók számára a digitális kultúrával kapcsolatos, a jelenben már nélkülözhetetlen tudás megszerzését. A tanszéknek 4 (3 minősített) főállású oktatója van, vezetője Dr. habil. Szűts Zoltán egyetemi docens.  

 

Dr. habil Szűts Zoltán

E-mail: szuts.zoltan@uni-eszterhazy.hu
Tudományos fokozat: Habil, PhD
Beosztás: Digitális Kultúra Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens
Iroda: C* épület 2. iroda
Telefon: (+36 36) 520-400 / mellék 2091
Önéletrajz: Letölthető dokumentum
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára

 

 

 Dr. Antal Péter

E-mail: antal.peter@uni-eszterhazy.hu
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: főiskolai docens
Honlap: http://tanitlap.uni-eger.hu/antalp/
Iroda: C* ép. 1. iroda
Telefon: (+36 36) 520-400 / mellék 2070
Fogadási idő: Csütörtök 9:00-11:00
Önéletrajz: Letölthető dokumentum
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára

 


Dr. Komló Csaba

E-mail: komlo.csaba@uni-eszterhazy.hu
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: adjunktus
Honlap:
Iroda: C ép. 022. iroda
Telefon: (+36 36) 520-400 / mellék 2073
Fogadási idő: Csütörtök 11.30-13.30
Önéletrajz: Letölthető dokumentum
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára

 

 
Nagy Róbert

E-mail: nagy.robert@uni-eszterhazy.hu
Tudományos fokozat: -
Beosztás: tanársegéd
Honlap: http://nagyrobert.net/
Iroda: C ép. titkárság
Telefon: (+36 36) 520-400 / mellék 2184
Fogadási idő: -
Önéletrajz: Letölthető dokumentum
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára

 

  

 

Szabóné Kiss Zsuzsanna

E-mail: kiss.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu
Beosztás: ügyintéző
Iroda: C* ép. titkárság
Telefon: (+36 36) 520-400 / mellék 2184


< Vissza