Lego WeDo

Utolsó módosítás: 2018. március 12.

Az oktatás megújításának egyik alappillére a projektszemléletű ismeretátadás elterjesztése, amely egymástól elszigetelt ismeretelemek megtanítása helyett a valós életre jellemzőbb, problémamegoldó szemléletet részesíti előnyben. A LEGO® WeDo 2.0 készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projekt feladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókat a komplex, elsősorban a környezetismeret, a matematika és az informatika ismeretkörébe köthető feladatmegoldások megtervezésének, végrehajtásának és eredményük bemutatásának módszereivel, valamint megalapozzák az algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszközök használatának alapjait. A készlet használata sem a tanítóktól, sem a tanulóktól nem igényel magas szintű informatikai ismereteket.


Lego WeDo robotokkal támogatott élményalapú ismeretátadás

című-30 órás-akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam

Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-155/2017

 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse azzal a szemlélettel, amely a LEGO Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, valamint az algoritmikus gondolkodás fejlesztéséhez. A képzés felkészíti a résztvevő pedagógusokat, hogy képesek legyenek a LEGO® WeDo foglalkozások élményalapú és projektszemléletű megtervezésére és megtartására a hozzájuk kapcsolódó eszközkészletek és programok segítségével, az alsó tagozatos tanulók körében.

A továbbképzés értékelése:

A továbbképzés résztvevőinek meg kell tervezniük egy LEGO® WeDo készletre alapozott projektet és el kell készíteniük a hozzá kapcsolódó módszertani útmutatót. Az útmutató terjedelme legalább 5000 karakter legyen. A dolgozat értékelésénél figyelembe vesszük, hogy a beadott projektterv és módszertani útmutató mennyire támasztja alá a LEGO® WeDo készlet elemeinek és azok oktatási alkalmazásának ismeretét, a robot programozásához szükséges szoftver használatának elsajátítását, a működési környezet megismerését.

A dolgozat az alábbiakat tartalmazza:

• a foglalkozással elérendő pedagógiai és tartalmi célok megfogalmazása
• a foglalkozás mely tantárgy keretén belül kerül megvalósításra, indoklás
• a céloknak megfelelő, életkori sajátosságokat figyelembe vevő adekvát projekt kiválasztása, és ennek indoklása
• a foglalkozás előkészítése (helyszín leírása, alkalmazott eszközök, szoftverek felsorolása)
• a foglalkozás levezetésének részletes terve, (munkaformák, csoportok, időbeosztás, pedagógiai, módszertani lehetőségek)
• a tanulói projektek értékelési szempontjainak kidolgozása az adott foglalkozáshoz
• a várható pedagógiai eredmények megfogalmazása
• Megjegyzések, személyes, szubjektív benyomások, önreflexió, (a választott témával a tanult módszerekkel, a megismert eszközökkel, szoftverekkel és a képzéssel kapcsolatos észrevételek)

A tanfolyamhoz szükséges eszközöket igény szerint biztosítjuk!

 

Lego®-WeDo-Az eszközkészletről

A WeDo készlet segítségével a résztvevők elsajátítják azokat a pedagógiai és módszertani ismereteket, amelyek alkalmazásával a tanulók olyan működőképes modelleket tudnak építeni és programozni, amelyek számos műveltségi területen alkalmazhatóak a műszaki és természettudományoktól kezdve a történetmesélésen át, egészen a nyelvi ismeretek bővítéséig.

A tanulók irányítása többféleképpen történhet. A gyerekek lépésről lépésre követhetik az építési folyamatot a jólismert LEGO-utasítások, összeszerelési leírások használatával, de a tanulási élményt és a szórakozást növeli, hogy a modellek nemcsak összerakhatók, de programozhatók is. A tanulók gyorsan megtanulják az olyan egyszerű utasításokat, mint az ikonon való kattintás vagy a húzás művelete, amellyel mozgásra bírhatják a robotokat.

Jellemzők

  • felhasználóbarát
  • külön mérés-adatgyűjtő felület
  • külön értelmezett tanári és tanulói szoftver
  • alkalmazás mobil okoseszközökre
  • letölthető

Részletes ismertető: https://dpmk.hu/2017/05/20/projektszemleletu-ismeretatadas-az-also-tagozaton-lego-wedo-eszkozokkel/ 

 

 

 

 

Tekintse meg a Médiainformatika Intézet videóit a 2017. április 7-én a Digitális Témahét keretén belül megrendezett LEGO Education-előadásokról: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEcj-NxGCjMnvxcUR1hVOBtoEv_Ahtrs1 

A csomag megrendelhatő a magyarországi forgalmazótól: www.hdidakt.hu 


< Vissza