Lego-Matek

Utolsó módosítás: 2018. március 12.

A konstruktív módszerek digitális környezetben való lehetőségeire épített módszertani képzés célja az alsó tagozatban tanítók számára a játékos, élményalapú tanulás módszereivel való megismertetés. Ennek eszközei a LEGO® Education által fejlesztett MoreToMath, matematika oktatására kifejlesztett készlet, valamint a virtuális térbeli alkotást biztosító – akár interaktív táblán is használható –, Math Builder alkalmazások.

 

LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában

című-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyam

 Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-154/2017

 

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerkedjenek a modern IKT és a LEGO® Education által fejlesztett oktatási célú eszközökkel, az oktatásban használható alkalmazásaikkal, elsajátítsák azok használatát és alkalmazását. A résztvevők megismerkednek a táblagépek, valamint interaktív táblán futtatható matematika órán alkalmazható online és offline szoftverekkel (Open Sankoré, Math Fight, King of Math, Math Kid) A képzés betekintést nyújt a Lego® Education MoreToMath készletének használatába, illetve a számítógépen és interaktív táblán is futtatható Math Builder alkalmazás elsajátítására.

A képzés elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a konstruktív pedagógia módszer alapján szerveződő, a megismert eszközök lehetőségeinek kihasználásával felépített óra megtervezésére és megtartására.

A továbbképzés öt tematikai egység köré épül:

  • Ismerkedés, ráhangolódás
  • Elméleti felkészítés
  • Eszközök és alkalmazások
  • Konstruktív pedagógiai módszerek a gyakorlatban
  • Továbbképzés összegzése, zárása

Záródolgozat:

Részletes óraterv - óvodák esetében foglalkozás terv - készítése, leírása az értékelési szempontok alapján.
A dokumentáció minimum 6, maximum 10 gépelt oldal terjedelmű beszámoló legyen az alább ismertetett szempontrendszer figyelembevételével. Beadási határidő a továbbképzést követő 20 munkanapon belül.

Az óra/foglalkozás dokumentációja tartalmazza a következő szempontokat:

1. az órával/foglalkozással elérendő pedagógiai és tartalmi célok megfogalmazása
2. a céloknak megfelelő, életkori sajátosságokat figyelembe vevő feladatok készítése
3. az óra/foglakozás részletes tervének elkészítése

A záródolgozat minősítése: elfogadható, ha a fenti elemek megtalálhatóak a dolgozatban.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A képzés elméleti és gyakorlati egységein való részvétel, bekapcsolódás a gyakorlatokba.

A tanfolyamhoz szükséges eszközöket igény szerint biztosítjuk!

 

LEGO® MoretoMath

 

Az eszközkészletről:

A LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában program során azt a szemléletet helyezzük a középpontba, hogy az általános iskola alsó tagozatában a gyerekek elsődleges ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás, amely az élményszerű feladatmegoldások révén képes a motiváció hosszú távú fenntartására, valamint kreatív problémamegoldás képességének fejlesztésére, oly módon, hogy a matematikai kompetencia áll a középpontban.

E célok megvalósításában nagy lehetőségeket kínál a LEGO® Education matematika készlete, amellyel a fizikai környezetben történő feladatmegoldás során fejlesztjük a tanulók matematikai és problémamegoldó gondolkodását, a logikus következtetés és az elvonatkoztatás képességét, amely az alapja a korszerű matematikai kompetenciának. Ezen túlmenően kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy már alsó tagozatban a digitális tanulási környezetben kellő jártasságot szerezzenek, amelyre jó lehetőséget biztosít a LEGO® Math Builder, amely segítségével a fizikailag elkészített feladatmegoldásokat a virtuális térben fejleszthetnek tovább, akár a pedagógussal közösen, az IKT-eszközök aktív alkalmazásával. 

A képzés során a pedagógusok megismerkednek a LEGO® MoretoMath szemléletével és alapelveivel, valamint az ehhez kapcsolódó módszertani repertoárral, amely középpontjában a konstruktív, tevékenységen alapuló módszerek állnak. A matematikai feladatok megoldása modellezéssel történik, amely könnyebb megértést biztosít. 

Részletes ismertető: https://dpmk.hu/wp-content/uploads/2017/08/Mat_also_Lego.pdf 

 

 Galéria

 

 

 

 

 

 

Tekintse meg a Médiainformatika Intézet videóit a 2017. április 7-én a Digitális Témahét keretén belül megrendezett LEGO Education-előadásokról: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEcj-NxGCjMnvxcUR1hVOBtoEv_Ahtrs1  

A csomag megrendelhatő a magyarországi forgalmazótól: www.hdidakt.hu 


< Vissza