Szeretettel hívjuk 30 órás akkreditált képzésünkre!

Utolsó módosítás: 2016. április 20.

Eszterházy Károly Főiskola

 Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, csoportos jelentkezés esetén igényre szabható

Jelentkezni és érdeklődni lehet: oti@ektf.hu 

A képzést az Eszterházy Károly Főiskola tanárai tartják!

A résztvevők megismerik a személyes és interaktív tanulási környezet felépítésének lehetőségeit, valamint az interaktivitás és produktivitás alternatíváit a digitális környezetben. Rálátást kapnak a valós és virtuális tanulási környezet nyújtotta lehetőségekre, és ezek integrálásának módozataira. Olyan ismereteket szereznek, amely hozzásegíti őket az üzleti szféra nyújtotta új lehetőségek megismerésére, az információ termelődés -Big Data- hatásaira, valamint az e-business és a felhő alapú technológiák gyakorlatban történő alkalmazására. Megismerkednek a XXI. század infokommunikációs technológiáival, továbbá a mobilkommunikáció által kínált lehetőségekkel a tanítási-tanulási folyamatban. Elsajátítják a korszerű tanuláselméletek rendszerét, melyben a hagyományos konstruktív eszközöket az infokommunikációs technológiával integrálhatják.

A KURZUS MODULJAI:

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN


A kurzus során a tanulók olyan általános kompetenciákat ismernek meg, amelyek hozzájárulnak a digitális állampolgárrá váláshoz, valamint az élethosszig tartó tanulás attitűdjének erősödéséhez.

1:1 MODELL
A kurzus bemutatja az 1:1 bevezetését a tanulás-tanítás folyamatába. A résztvevők megismerkednek a XXI. századi infokommunikációs eszközökkel (tablet, mobiltelefon) és gyakorlati tapasztalatokat szereznek az eszközök személyes információ menedzsmentre történő használatában, valamint elmélyülhetnek az oktatáshoz kapcsolódó kiterjesztett valóság témakörében.

A kurzus során a résztvevők számára biztosított eszközökön gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a mobileszközök használatáról és a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazható módszertani megoldásokról.

ÚJ MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN

A jövő osztálytermeiben az új alapkészségek kialakítása a hagyományos konstruktív eszközök az IKT eszközök integrált felhasználásával fog történni, illetve a teljes tanulási folyamat során növelhető a tanulók kreativitása a digitális átállást megfelelő implementációjával. Ennek egyik módszereként a kurzus során megismerteti a LEGO Education által kínált, oktatási célra szánt LEGO termékek (matematika, történetmesélés és robottechnika) elektronikus környezettel kombinált használatát.


< Vissza