Portfólió feladatok és záróvizsga témakörök

Utolsó módosítás: 2017. február 16.

Portfólió feladatok és záróvizsga témakörök a mérési-értékelési feladatok pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés hallgatói részére 2017.

Tisztelt Hallgató!

Az alábbiakban a portfólió készítésével kapcsolatosan szeretnénk Önt tájékoztatni.
Mint azt már korábban jeleztük a képzés kimeneti követelményei közt szakdolgozat helyett Önök portfóliót készítenek. Az alábbiakban megküldjük a portfólióban elkészítendő dokumentumok jegyzékét. Ahogyan jelöltük is ezek közük három dokumentum elkészítése kötelező, a többi közül szintén három választása kötelező a lenti bontásban. Ennek megfelelően portfóliójukban hat dokumentumot kell megjeleníteni. A portfólióhoz témavezető választása nem kell.


Portfólió dokumentumok a mérési-értékelési feladatok pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen (2017.)


A) Kötelezően elkészítendő dokumentumok:


1. Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elemzése
2. A köznevelési törvény változásainak elemzése 2011-től
3. Digitális kommunikáció az intézményekben


B) Kötelezően elkészítendő szakmai dokumentumok:


1. Kutatási terv készítése választott témakörben
2. Mérőeszköz készítése (pl. Kérdőív, interjú, megfigyelési szempontsor stb.)
3. Egy saját felmérés adatainak / vagy hazai, nemzetközi felmérés eredményeinek kiértékelése Microsoft Excel programmal, a kapott eredmények értelmezése, következtetések levonása, esetleg fejlesztési javaslatok megfogalmazása

 

Formai elvárások:
Az elkészített portfóliót 1 nyomtatott formában spirálozva, CD melléklettel 2017. április 18-ig kell leadni/megküldeni tanulmányi előadójuknak (Asztalos Gabriella)!
A záróvizsga részeként egyrészt kb. 15 perces prezentáció (PowerPoint) keretén belül kell bemutatnia portfólióját, másrészt egy előre meghatározott tételsorból (ld. köv. old.) húzott tétel kidolgozása.


További tanulmányaikhoz jó munkát kívánunk!

Üdvözlettel:
Lengyelné dr. Molnár Tünde
Intézetigazgató


 

 

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK

a mérési-értékelési feladatok pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen

2017.

 

1. A kutatásmetodika helye a társadalomtudományban. A tudományos megfigyelés sajátosságai.
2. Pedagógiai kutatás tudományos feltételei, a kutatás folyamata, céljai.
3. Kérdőíves vizsgálati módszerek a tudományos kutatásban.
4. Szóbeli vizsgálati módszerek sajátosságai a tudományos kutatásban.
5. A kísérlet, mint kutatási módszer.
6. A mintavétel szerepe felmérések készítése során. Mintavételi eljárások.
7. Deduktív kutatási módszerek.
8. Hazai és nemzetközi vizsgálatok (Monitor, Kompetenciamérés, IEA, TIMSS, PISA, PIRLS).
9. Értékelés, ellenőrzés a pedagógiában.
10. Leíró és matematikai statisztikai eljárások csoportosítása. Az informatika lehetőségei a mérési-, értékelési folyamatokban.
11. Középérték és szóródási vizsgálatok szerepe az értékelési folyamatban.
12. Gyakorisági és korrelációs vizsgálatok szerepe a statisztikai elemzések folyamatában.
13. Hipotézis vizsgálatok statisztikai mutatók segítségével.
14. A tanulási képességek mérési lehetőségei. Tesztkészítés.


< Vissza