Oktatónk előadása az MKE ülésén

Utolsó módosítás: 2017. május 05.

Racsko Réka előadása a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezetének ülésén

A könyvtár, mint tanulási környezet helye és szerepe a digitális állampolgárrá nevelésben címmel tartott plenáris előadást Racsko Réka, a Médiainformatika Intézet munkatársa a Magyar Könytárosok Egyesületének felkérése jóvoltából. Az előadáson nagyszámú érdeklődő vesz részt.

Az előadás az alábbi tartalom köré szerveződött: A digitális átállásban élenjáró országok, mint Észtország és Finnország nagy szerepet szánnak a könyvtárnak, mint a tanulási környezet egyik színterének. Előadásomban egy olyan összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertetem, ami bemutatja, hogy mit értünk a 21. században a digitális transzformáció alatt és e folyamatban hogyan jelenik meg a könyvtár. Fontosnak tartom e téma vizsgálatát abból a szemszögből is, hogy a K12 korosztály esetében milyen kulcskompetenciák fejlesztését tekintik prioritásnak, és ebben a közgyűjtemények hogyan jelennek meg és a megnevezett célok hogyan feleltethetőek meg a digitális állampolgárság kompetencia-rendszerének.
A prezentáció az alábbi linken érhető el: https://www.slideshare.net/racskoreka/a-knyvtr-mint-tanulsi-krnyezet-helye-s-szerepe-a-digitlis-llampolgrr-nevelsben 


< Vissza