Hallgatói pályázati felhívás 2017

Utolsó módosítás: 2017. május 15.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete pályázatot hirdet az MKE 49. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2017. július 05-07. között Miskolcon kerül sor ”Az élet minősége-Könyvtárosok a társadalomért" címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: könyvtáros hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.
A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Formai követelmények:

  • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
  • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
  • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
  • Hiánypótlásra nincs lehetőség

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A kitöltött "Pályázati adatlap"-ot
  • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
  • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
  • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap" letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. MÁJUS 26. (a postára adás utolsó napja).
A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!
CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület 439. szoba

 

A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjük párhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.

 

A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

 

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2017. június 12-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2017-ben, vagy már régebb óta tagjai.

 

A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.

 

További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu 

Budapest, 2017. május 9.

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége


< Vissza